Curs de formare în Somatopsihopedagogie

„Ne aflăm într-o epocă în care separarea între corp şi spirit tinde să dispară. Somatopsihopedagogia este o disciplină născută din nevoia de a reconcilia, deplin şi pe picior deegalitate, corpul şi spiritul. Iar pentru aceasta e important să înțelegem că legatura dintre corp și psihic este bidirecțională: tonusul mental influențează tonusul fizic iar în egală măsură felul în care ne simțim în corpul nostru influențează felul în care gândim și acționăm.”

Danis Bois

SOMATOPSIHOPEDAGOGIA oferă celor care activează în domeniul sănătății și al dezvoltării personale (kinetoterapeuților, fizioterapeuților, psihoterapeuților, life coach-ilor, artiștilor, directorilor de Resurse Umane) instrumente cu care să-și aprofundeze și diferențieze practica profesională. Prin dimensiunea sa curativă, SOMATOPSIHOPEDAGOGIA oferă persoanelor aflate în suferință un ajutor prețios pentru îmbunătățirea calității vieții, indiferent dacă starea de rău se manifestă la nivel medical-fizic sau psihologic.

Somatopsihopedagogia este o metodă de acompaniere a persoanelor în cadrul stărilor de suferință psihică și durere fizică prin intermediul unor practici corporale cu 4 directii de acțiune  (terapia manuală, gestuală, introspecția senzorială și verbală). Ea tratează trăirile corporale drept suport de învățare și de soluționare a problemelor fizice și psihice care stau în calea stărilor de bine ale unei persoane. Particularitatea acestei abordări este mobilizarea potențialului perceptiv în scopul dezvoltării capacității de conștientizare a persoanei și a transformării în acțiune a unor noi strategii de rezolvare a problemelor.

Noțiunea de stare de rău este neclară din punct de vedere medical și psihologic. Durerile fizice, somatizările, problemele survenite în urma stressului, anxietatea sau epuizarea, stările depresive, până la o stimă de sine deficitară sunt toate manifestări ale unei stări de rău. Somatopsihopedagogia, prin dimensiunea sa curativă, oferă persoanelor care se confruntă cu astfel de suferințe un ajutor prețios pentru a-și imbunătăți calitatea vieții.

Formarea în somatopsihopedagogie îmbină armonios și atractiv informația științifică și abordarea practică și formează o cultură generală în domenii precum educația, psihologia, neuroștiința și educația somatică care sunt puse direct în slujba practicii și permit o eficiență sporită a acestor practici care au în centru persoana.

După terminarea celor 2 ani de specializare cursantul poate profesa ca Specialist în Somatopsihopedagogie și prin toate noțiunile pe care le-a acumulat poate îmbunătăți activitatea realizată în prezent. Și, de asemenea, la finalul acestui program de formare absolvenții pot continua în vederea obținerii unei diplome universitare în Somatopsihopedagogie de la Universitatea

Fernando Pessoa – Portugalia.

Aplicabilitatea somatopsihopedagogiei în domeniul educației și procedurilor curative :

o Vindecarea stărilor de rău fizice pentru a acționa asupra stărilor de rău psihice

o Eliminarea diferitelor forme de somatizare prin acționarea în mod simultan asupra corpului și psihicului

o Producerea unor trăiri pozitive la nivel corporal pentru a crește motivația, forța mentală și reziliența în fata problemelor

o Gestionarea mai bună a stressului, a stărilor de anxietate, a oboselii, a epuizării și a durerilor cronice

o Restabilirea stimei de sine (încrederea în sine, iubirea de sine, imaginea sinelui)

o Dezvoltarea motivației pentru schimbare incluzând căutările de sens la nivel spiritual și existențial.

Primul stagiu din acest program de formare va avea loc în București, la sfârșitul lunii Mai 2017. Următoarele stagii se vor desfășura la intervale de aproximativ 2 luni calendaristice, ceea ce face să fie accesibil specialiștilor din toata țara. Cursul de formare este organizatla Bucuresti de Universitatea Fernando Pessoa (Portugalia) și Centrul de Cercetare Aplicată în Psihopedagogie Perceptivă (CERAP), în colaborare cu Fundația “Punct de Sprijin”.

Mai multe detalii despre structura cursului, posibilitatea de inscriere gasiti pe www.petrosliolios.ro